POGODA W POLSCE POGODA W TWOIM MIEŚCIE
POGODA W EUROPIE

Pogodowe ABC...

Czym jest wilgotność powietrza i jak się ją mierzy?

Wilgotność powietrza to zawartość pary wodnej w powietrzu. Maksymalna wilgotność, czyli maksymalna ilość pary wodnej w określonej ilości powietrza silnie zależy od temperatury powietrza. Im wyższa temperatura powietrza, tym więcej pary wodnej może się w nim znajdować.

Przekroczenie maksymalnej wilgotności (np. w wyniku obniżenia temperatury powietrza) powoduje skraplanie się pary wodnej. Dlatego właśnie powstaje wieczorna (nocna) rosa. Nagrzane w dzień powietrze może zawierać w sobie dużo pary wodnej, gdy przychodzi noc, powietrze ochładza się i spada przez to maksymalna ilość pary wodnej, która może być w nim zawarta. Nadmiar pary wodnej skrapla się, tworząc na powierzchni ziemi kropelki rosy.

Wilgotność charakteryzuje się na różne sposoby. Najpopularniejsze to:

  • wilgotność bezwzględna - masa pary wodnej wyrażona w gramach zawarta w 1 m³ powietrza,
  • wilgotność właściwa - masa pary wodnej wyrażona w gramach zawarta w 1 kg powietrza (powietrza ważonego razem z parą wodną),
  • wilgotność względna - wyrażony w procentach stosunek ciśnienia cząstkowego pary wodnej zawartej w powietrzu do prężności pary wodnej nasyconej w tej samej temperaturze,
  • prężność pary wodnej - ciśnienie parcjalne (cząstkowe), wywierane przez parę wodną w powietrzu.

Wilgotność względna powietrza 60% oznacza, że powietrze zawiera 60% ilości pary nasyconej, która mogłaby być w nim zawarta w tej temperaturze. Wilgotność 0% oznacza, że w powietrzu nie ma pary wodnej. Powietrze dobrze przybliża gaz doskonały dlatego maksymalna ilość pary może być wyrażona w jednostkach masy, ciśnienia, lub objętości.

Do pomiaru wilgotności powietrza używa się różnego rodzaju psychometrów i higrometrów z których najprostszym jest higrometr włosowy. Higrometr włosowy działa na zasadzie zmiany długości włosa naturalnego lub syntetycznego pod wpływem zmian wilgotności. Ruchy włosów są przenoszone na wskazówkę.
Wilgotność wyznacza się też poprzez wyznaczanie punktu rosy czyli temperatury, w której przy danym składzie gazu lub mieszaniny gazów i ustalonym ciśnieniu może rozpocząć się proces skraplania gazu lub wybranego składnika mieszaniny gazu.

Właściwie wyskalowany przyrząd podczas gęstej mgły powinien pokazywać 100% wilgotności względnej.

Zobacz też:


Warszawa 15° szczeg3y
zmień miasto

GŁÓWNE MIASTA POLSKI
19°Białystok
17°Bydgoszcz
18°Gdańsk
17°Gorzów Wielkopolski
17°Katowice
15°Kielce
18°Kraków
14°Lublin
17°Poznań
17°Szczecin
15°Warszawa
18°Wrocław
17°Zielona Góra
16°Łódź
więcej